Stawianie granic to troska o siebie, która nie pozostaje bez konsekwencji także dla innych. Bowiem kiedy jesteśmy mocni i pewni siebie, możemy dawać z siebie innym i kochać ich bez skrywanych pretensji, jasno i czysto.
Zdrowe granice osobiste świadczą o szacunku do siebie, do innych i do całego świata. To równowaga.
Strach i poczucie winy to główne powody braku potrzeby stawiania granic, ponieważ boimy się konfrontacji lub odrzucenia, oddajemy innym zbyt wiele, działamy wbrew sobie, nie wyrażamy swoich potrzeb i uczuć.
Tymczasem tworzenie zdrowych granic osobistych to jedyny sposób na posiadanie dobrych relacji i z samym sobą, i z innymi i z całym światem.
Mam prawo:
💙 mam prawo do trwałej radości
💙 mam prawo aktywnie dążyć do sytuacji, ludzi i miejsc, które pomagają mi osiągnąć dobre życie
💙 mam prawo powiedzieć, gdy czuję, że coś nie jest dla mnie bezpieczne lub gdy nie jestem do czegoś gotowy
💙 mam prawo zmieniać moje nastawienie, strategię i mój sposób myślenie
💙 mam prawo do popełniania pomyłek i do niespełniania oczekiwań
💙 mam prawo opuścić towarzystwo osób, które świadomie lub przez nieuwagą tłamszą mnie, wpędzają w poczucie winy lub upokarzają
💙 mam prawo położyć kres obcowaniu z ludźmi, którzy powodują, że czuję się poniżony lub upokorzony
💙 mam prawo ufać swoim uczuciom, sądom, wrażeniom, intuicji
💙 mam prawo wyrażać wszystkie moje uczucia w sposób niedestrukcyjny, w bezpiecznym miejscu i czasie
💙 mam prawo do zdrowego psychicznie sposobu życia, nawet jeśli będzie on odbiegał od sposobu życia przekazanego mi przez bliskich
💙 mam prawo do znalezienia swojego miejsca w świecie
Asertywność na pierwszym miejscu stawia przede wszystkim szacunek do siebie i innych, zgodnie z poglądem, że „moje prawo kończy się tam, gdzie zaczyna się prawo drugiego”. Nie można jednak zapominać, że ta zasada działa również w drugą stronę: prawa drugiego kończą się tam, gdzie zaczynają się moje prawa.
Proces stawiania granic:
🔍 decyzja, czego potrzebuję
Określenie tego, czego potrzebuję może być trudne ze względu na blokadę, żeby w ogóle czegoś chcieć. Potrzebujesz więcej przestrzeni dla siebie, czasu, pieniędzy, miłości, realizowania swoich pasji, uczucia, wsparcia, świętego spokoju, odrzuć wszystkie „ale” i po prostu odważ się zapragnąć i po to sięgnąć
🔍 stanowczość
Po określeniu czego chcemy i podjęciu decyzji bądźmy sobie wierni starając się zachować spokój, a podczas konfrontacji jasno mówmy, co czujemy i o podjętych w związku z tym decyzjach wypowiadając się krótko i zwięźle
🔍 bądźmy odpowiedzialni za siebie, nie za innych
Jesteśmy odpowiedzialni za to, co myślimy, mówimy i robimy i tego się trzymajmy. Natomiast na działania innych nie mamy wpływu, więc pozbądźmy się odpowiedzialności za wszystko, co nie jest nami
🔍 świadomość, że nauka stawiania granic to proces
Jest to proces, który wymaga ciągłej pracy oraz gotowości do uczenia się i rozwoju. Bądźmy uważni na to, co czujemy i czego potrzebujemy, a w świecie zewnętrznym szukajmy informacji zwrotnych. Jeśli dostaniemy to, czego pragniemy, umiemy stawiać granice. Czyli szanujemy siebie.
🔍 umiejętność mówienia „nie”
Jest to fundamentalna dla naszego funkcjonowania wiedza na temat samego siebie. Kim jesteśmy, co nam służy, a co szkodzi, co jest dla nas dobre, a co nie, jakie mamy potrzeby i dlaczego. Ale także, gdzie kończy się „ja” a zaczyna „oni”, czyli inni ludzie i ich strefa komfortu. Asertywność to nasza równowaga energetyczna przy jednoczesnych dobrych relacjach z innymi
🔍 zaopiekowanie się sobą
Świadomość kim i jacy jesteśmy, jakie mamy cechy charakteru, jakie potrzeby i możliwości. Akceptacja, że możemy, nie musimy, że niczego nie powinniśmy, że mamy gorsze dni, że nam się nie chce, że mamy czas dla siebie. Bez poczucia winy, usprawiedliwiania i wymówek
🔍 świadomość postawy uległości
Którą nabywamy jako dzieci/nastolatkowie poprzez wzorzec zachowań/ reakcji rodziców na bunt/sprzeciwianie sie/ wyrażanie własnego zdania. Ma to wpływ na naszą świadomość w dorosłym życiu, gdzie są nasze granice i co jest dla nas dobre, a co złe. Postawa uległa to poddanie się i deprecjonowanie naszych potrzeb, ważności i praw
🔍 świadomość zdrowej postawy
Świadomość i akceptacja, że ja mam swoje wady i zalety, potrzeby, uczucia, prawa, i Ty je masz. Ja mam prawo tu być, ale Ty także je masz. Patrzymy, gdzie jest nasze wspólne terytorium, gdzie się dogadujemy, a gdzie nie, szanując swoje jak i innych granice
🔍 przekraczanie granic
Świadome dostrzeganie sytuacji, w której są przekraczanie nasze granice. Nie reagujemy na sytuację, ale na nią odpowiadamy – to niezmiernie istotne. Ponieważ reagowanie to odruch bez zastanowienia, bodziec-reakcja, natomiast odpowiedź jest przemyślana, zgodna z naszymi potrzebami
🔍 świadomy wybór
Pierwsze pytanie: czy chcę pomoc?
Drugie pytanie: czy mogę pomoc?
Umiejętność mówienia „nie” powoduje w nas świadomość powodu, dla którego mówimy „tak”
🔍 danie sobie słowa
Po prostu.
W byciu asertywnym przeszkadza nam coś, co nazywamy konsekwentnym odgrywanie ról tzw. „trójkąta dramatycznego” w rolach: wybawcy, prześladowcy oraz ofiary.
Najtrudniej wyjść z roli wybawcy oraz ofiary, ponieważ pierwsza z nich stawia nas w pozycji, że jesteśmy ważni i potrzebni i czerpiemy z niej emocjonalne korzyści. Możemy pozwolić sobie na usprawiedliwienie biernej postawy wobec życia, ponieważ pozwalamy innym kierować naszym życiem. Druga z nich powoduje u nas, pomimo brania na swoje barki wszystkich obowiązków, swoisty wewnętrzny spokój, ponieważ inni wzięli odpowiedzialność za nasze życie i nim kierują.
❤ Asertywność i umiejętne stawianie granic to szczerość wobec siebie, skonfrontowanie się ze sobą i akceptacja swoich cech charakteru.
❤ Świadomość, że to my dajemy sygnał, że nasze granice są przesunięte, a otoczenie jedynie się do tego stosuje, wiec nie miejmy do innych żalu, że nas wykorzystują, ponieważ robią oni to, na co pozwalamy.
❤ Warto zatem każdego dnia pilnować swojej energetycznej równowagi i bronić swoich granic. Nie robić rzeczy, które są niezgodne z naszymi wartościami i potrzebami, nie przebywać w towarzystwie osób, które wyczerpują nas emocjonalnie.
🖓Jak często walczysz z jakimś przekonaniem, emocją, sytuacją?
🖓Jak często blokujesz własne potrzeby?
🖓Jak często wypierasz swoje stany i to, czego doświadczasz?
Wyobraź sobie, że możesz nauczyć się zmieniać te stany poprzez akceptację.
Wyobraź sobie, że dam Ci do tego narzędzia i pokażę, jak możesz tworzyć swoją własną rzeczywistość w oparciu o swoje potrzeby i dobrostan.
Każdy z nas ma to, na co się odważy, wiec dajmy sobie szansę na odrobinę odwagi.
✔ Zapraszam Ciebie na indywidualną konsultację, której celem jest wyjście z kryzysu i poprawa Twojej jakości życia. Do zobaczenia i cieszę się, że jesteś i będziemy mogli się poznać.
Zapraszam serdecznie!
Gabinet Psychoterapii Katarzyna Konarska
📞+48 501 328 675
✉wejdz@konarskagabinet.com
Call Now Button