Terapia to nie słabość. To siła i dojrzałość

NIKT NIE MOŻE BYĆ POWODEM TWOJEGO SZCZĘŚCIA POZA TOBĄ

Niezależnie jednak od pobudek, najważniejszym czynnikiem wewnętrznej motywacji jest potrzeba wolności.Szanujmy zatem tę naszą wolność  bez względu na to, kim jesteśmy i jaka jest nasza historia​.

Czynniki motywacji

Zmiana przekonania „muszę” na przekonanie „chcę” – powoduje w nas większą skuteczność i chęć do działania na luzie

Świadomość,  że wolność osiągniemy wtedy, kiedy autentycznie będziemy działać zgodnie z naszymi pragnieniami i potrzebami

Odkrywanie, że to co robimy jest ważne,  że ma sens – jest to pragnienie nieustannego rozwoju i powoduje uczucie spełnienia,  szczęścia,  radości,  dumy a w efekcie mocy sprawczej. Jeśli robimy coś,  co jest dla nas ważne i spójne z nami, zaczyna nam na tym bardziej zależeć, aby rozwijać nasze umiejętności.

Poczucie sensu tego co robimy – to ogromna motywacja do działania,  kiedy odkrywamy, że to co robimy jest ważne nie tylko dla nas, ale także dla innych

Czynniki zewnętrzne, czyli utrata czegoś co ma dla nas fundamentalne znaczenie – występuje tu najczęściej czynnik lęku oraz strachu przed konsekwencjami i dotyczy to i nas samych i osób bliskich lub z naszego otoczenia

Czynnik odpowiedzialności, miłości i wyższych wartości, czyli motywacja z poczucia sensu tego, co jest dla nas ważne

MOTYWACJA

Do terapii

Jest to wewnętrzny,  psychofizyczny stan gotowości do podjęcia określonego działania. Za tym stanem stoją nasze emocje. Każde nasze działanie poprzedzone jest jakąś emocją i w zależności od naszej świadomości występuje potrzeba.

 

Potrzeba zaś to jedyny świadomy czynnik do podjęcia terapii.

Istnieją dwa rodzaje motywacji

Zewnętrzna I Wewnętrzna

Wewnętrzna

Dużo większe szanse na zbudowanie w sobie i utrzymanie motywacji mamy wtedy, kiedy płynie ona z naszych wewnętrznych pobudek. Skuteczniejsi w działaniu i osiąganiu swoich celów będziemy wtedy, gdy naszą siłą napędową będzie motywacja wewnętrzna.

Zewnętrzna

Za zewnętrzną motywacją stoi autonomia, czyli pragnienie samodzielnego kierowania naszym życiem i podejmowania decyzji, nawet wtedy, kiedy ryzykujemy,  że mogą okazać się nietrafione. Za motywacją zewnętrzną stoi system norm, kar i nagród.  Przymus, czyli lęk. 

 

Nikt z nas

nie lubi zaspokajania czyichś pragnień, jeśli nie pokrywają się one z naszymi​

Nikt nie lubi działać pod przymusem.

Lubimy zaś korzystać z naszej wolności. Im bardziej czujemy się wolni i niezależni, tym bardziej będziemy zmotywowani

Co nas zatem ogranicza? Jaki jest powód tego, że szukamy problemów na każde rozwiązanie?  Jaki mamy cel w wymyślaniu wymówek i tworzenia przeszkód?  

Pociągają nas cele wydawałoby się niewarte zachodu, a nie potrafimy zmotywować się do osiągnięcia celów z pozoru bardziej atrakcyjnych. Wybieramy to, co jest dla nas dobre i korzystamy z naszej wolności.  I wtedy właśnie nam się chce. 

Czas na układanie.

Call Now Button