Kraina dysfunkcjonalnych przekonań, w której ludzie mają warstwy.

Składamy się ze schematów poznawczych, za pomocą których interpretujemy otaczającą nas rzeczywistość.

Schematy zaś przepełnione są emocjami wynikającymi z naszych doświadczeń i wspomnień.
O treści schematów poznawczych mówią przekonania:
– kluczowe, czyli przekonania o sobie o innych ludziach, które są najmocniej zakorzenione w naszym systemie poznawczy.
Jestem słaby. Jestem gorszy.
– pośredniczące wynikające z przekonań kluczowych.
Jeśli będę idealny/perfekcyjny inni nie zauważą mojej słabości.
W życiu trzeba być silnym.

Przeważnie nie jesteśmy świadomi swoich przekonań, nie umiemy wyrażać ich wprost.
Przekonania ujawniają się w myślach automatycznych, które są reakcją na określone wydarzenia/sytuację i pojawiają się jako pierwsze.
Przekonania ujawniają się także w zachowaniach, które są reakcją na daną sytuację.
Radzimy sobie wtedy na trzy sposoby:
– kompensacja, czyli maskowanie dysfunkcjonalnych przekonań poprzez zachowania odwrotne.
Jeśli myślimy o sobie, że jesteśmy słabi będziemy udawadniania swoją siłę np. poprzez pokazywanie słabości innych, aby nasze własne przekonania o słabości nie zostało odkryte.
– unikanie
Stosujemy tę strategię wtedy, kiedy za wszelką cenę chcemy uniknąć sytuacji, w której nasze przekonania mogą zostać odkryte.
Jeśli naszym przekonaniem jest to, że jesteśmy słabi to będziemy unikać wszelkich form rywalizacji, która może wystawić nas na ocenę innych.
– podporządkowanie
Stosując taką strategię podążamy zgodnie z naszymi przekonaniami. Wybieramy sytuacje, które utwierdzają nas w przekonaniu, że ten schemat jest prawdziwy.

Praca z przekonaniami polega na dostrzeganiu związku pomiędzy myślami – emocjami – zachowaniem. Zmiana w jednym obszarze pociąga zmiany w pozostałych. Jeśli jestem świadomi, że nasze zachowania czy emocje wynikają z naszych przekonań możemy w sposób dobrowolny wpływać na nie, przez co przejmujemy kontrolę nad naszym życiem.

Zapraszam serdecznie!
Gabinet Psychoterapii Katarzyna Konarska
#konarskagabinet

Nic nie jest takie jakim się wydaje

.

Call Now Button