Terapia w stanach lękowych/fobiach/nerwicach

200,00 

To regularna współpraca z psychoterapeutą polegająca na zmianie bieżącej sytuacji klienta/pacjenta , na rzecz poprawy jakości życia.
W leczeniem zaburzeń lękowych, fobii oraz nerwic skuteczna jest psychoterapia behawioralno-poznawcza i farmakoterapia. Ponadto w terapii stosuje się psychoedukację oraz różne formy oddziaływań mających na celu redukcję stresu i napięcia oraz zwiększenie kontroli nad emocjami, takie jak:
treningi redukcji stresu oparte na uważności (mindfulness-based stress reduction – MBSR),
treningi relaksacyjne,
trening autogenny Schultza,
treningi oddychania przeponowego,
interwencje wsparciowe.
Wszystkie podejmowane interwencje w zaburzeniach lękowych mają na celu ustąpienie objawów, poprawę funkcjonowania społecznego oraz zapobieganie nawrotom.

Psychoterapia zakłada regularne spotkania odbywające się raz lub dwa razy w tygodniu. Czas trwania jednej sesji psychoterapeutycznej to 60 min